Bouw van de Centraalbrug begint volgende week

4 maanden geleden gepubliceerd

De bouw van de Centraalbrug, die naast het Kasteel komt te liggen en de hoofdentree van het Defensie-eiland vormt, start op dinsdag 2 april. De verwachting is dat de brug over ongeveer 7 maanden klaar is.

Werk in fases

Er zijn al voorbereidingen getroffen voor de bouw van de Centraalbrug, waaronder het verbreden van de dam om het Defensie-eiland bereikbaar te houden. Vanaf dinsdag start de aannemer met de aanleg van de omleidingsroutes en de inrichting van het werkterrein. De daadwerkelijke bouw van de Centraalbrug begint op 15 april.

Meer dan alleen een brug

Naast de bouw van de Centraalbrug worden er ook andere werkzaamheden uitgevoerd. Zo verlengt de gemeente de bestaande kademuren om de brug goed aan te laten sluiten op de centrumring en wordt er een verhoogd verkeersplateau aangelegd. Ook komt er een fietsstraat tussen het Kasteel en de Bonaventurakerk en wordt de zandvlakte op het Defensie-eiland omgetoverd tot een groen gebied.

Omleidingsroute en tijdelijke verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden blijft het Defensie-eiland bereikbaar, maar er is wel een omleidingsroute nodig voor autoverkeer. Tijdelijk geldt er eenrichtingsverkeer in de Prinses Beatrixstraat en Prins Hendrikkade en om ruimte te maken voor de werkzaamheden verdwijnen er tijdelijk parkeervakken langs de centrumring. Voor fietsers en voetgangers worden veilige routes langs de werkzaamheden aangelegd.

Maatregelen tegen overlast

De gemeente neemt maatregelen om de overlast tijdens de bouw zoveel mogelijk te beperken. Zo worden er sensoren geplaatst om gebouwen in de omgeving in de gaten te houden en worden de damwanden in de grond geduwd in plaats van getrild om geluids- en trillingsoverlast te minimaliseren.

Informatie voor omwonenden

Omwonenden zijn in september 2023 tijdens een informatieavond op de hoogte gebracht over de werkzaamheden en de planning. Tijdens de werkzaamheden worden zij bij iedere fase per brief geïnformeerd.