Woerden Zoekt Nieuwe Burgemeester

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Burgemeester Victor Molkenboer van Woerden zal in februari 2025 aftreden. Hij heeft dan 12 jaar de functie vervuld en bereikt zijn pensioenleeftijd van 67 jaar. De gemeenteraad zal de komende maanden op zoek gaan naar een geschikte opvolger.

Einde van een tijdperk

Victor Molkenboer werd op 28 februari 2013 geïnstalleerd als burgemeester van Woerden, wat betekent dat zijn tweede termijn in februari 2025 afloopt. Hij heeft de commissaris van de Koning laten weten dat hij na deze termijn niet in aanmerking wil komen voor een derde termijn en heeft verzocht om per 1 maart 2025 eervol ontslag te krijgen.

Molkenboer kijkt met voldoening en dankbaarheid terug op zijn tijd als burgemeester. Hij belooft zich het komende jaar nog met dezelfde inzet voor Woerden in te zetten.

Opvolging

De benoeming van een nieuwe burgemeester is een taak van de gemeenteraad. Deze zal in overleg met de commissaris van de Koning een profielschets opstellen voor de nieuwe burgemeester. Ze willen hierbij graag de inwoners van Woerden betrekken.

De commissaris van de Koning zal dit profiel vervolgens gebruiken bij het werven van kandidaten. De selectieprocedure zal worden uitgevoerd door de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad, waarin alle fracties van de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. Uiteindelijk bepaalt de raad welke kandidaat wordt voorgedragen aan de commissaris van de Koning voor benoeming.

De komende maanden zal Woerden dus op zoek gaan naar een nieuwe burgemeester. Dit is een belangrijk proces waarbij zowel de gemeenteraad als de inwoners van Woerden betrokken zullen worden.