Onderzoek naar mogelijke locatie asielzoekerscentrum in Woerden

5 maanden geleden gepubliceerd

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de gemeente Woerden willen de mogelijkheden voor een asielzoekerscentrum (AZC) op De Bleek 1 in Woerden onderzoeken. Het college van B&W heeft dit verzoek voorgelegd aan de gemeenteraad. Ondernemers en omwonenden van De Bleek 1 zijn hierover geïnformeerd.

Achtergrond

Door de Spreidingswet is elke gemeente in Nederland verplicht een aantal asielzoekers op te vangen. Voor Woerden is dit aantal 337. Het COA wil onderzoeken of het gebouw aan De Bleek 1 geschikt kan worden gemaakt voor de opvang van 350 tot maximaal 400 asielzoekers. Als De Bleek 1 een geschikte opvanglocatie blijkt te zijn, zullen daar voor 15 jaar asielzoekers worden opgevangen.

Potentiële huisvesting

De Bleek 1 wordt gezien als een mogelijke locatie voor de huisvesting van verschillende groepen mensen, waaronder lokale woningzoekenden, statushouders en asielzoekers. Hiervoor moet het bestaande gebouw verbouwd worden. De gemeente onderzoekt ook de mogelijkheid van tijdelijke woningen (flexwoningen) aan De Bleek 1.

Vervolgstappen

Als de gemeenteraad instemt, kan het COA beginnen met een haalbaarheidsonderzoek. Als uit dit onderzoek blijkt dat De Bleek 1 geschikt is als AZC, start de bouw en verbouwing. De verwachting van de gemeente is dat het AZC niet eerder klaar zal zijn dan 2027. De flexwoningen zullen eerder gereed zijn.

Momenteel wonen er 144 Oekraïense vluchtelingen in het gebouw aan De Bleek 1. De gemeente en het COA zullen samen naar een oplossing zoeken als zij nog in het gebouw wonen op het moment van verbouwen.

Inloopbijeenkomst

Er is een inloopbijeenkomst gepland op woensdagavond 13 maart van 18.00 tot 21.00 uur. Tijdens deze avond kunnen omwonenden informatie krijgen en vragen stellen. Ondernemers en omwonenden van De Bleek 1 hebben een uitnodiging ontvangen voor deze bijeenkomst.